EN

乙二醇双(丙腈)醚/ DENE

乙二醇双(丙腈)醚/ DENE是锂离子电池电解液添加剂,可拓宽电解液的电化学稳定窗口。氰基可以与金属离子配位,在一定程度上抑制金属离子溶出,防止破坏负极表面SEI膜,提高高温环境稳定性。

产品信息概括

产品信息概括

化学名称 乙二醇双(丙腈)醚
别名 乙二醇双(丙腈)醚;1,2-二(2-氰乙氧基)乙烷;1,2-双(氰乙氧基)乙烷, DENE
CAS号 3386-87-6
化学式 C8H12O2N2
结构式
分子量 168.19
外观(常温常压下) 液体
颜色 无色或者淡黄色

 

 

 

物理与化学特性

化学名称 乙二醇双(丙腈)醚/ DENE
沸点(℃) 358
密度(g/cm3) 1.07
折射率 1.442
闪点(℃) 154

 

 

 

包装规格

包装类型 包装规格
桶装 10 kg